Brühl
Kristian Bezuidenhout, Andreas Spering

Schloss Augustusburg, Brühl
2017-08-18

DANNER: "DJ Joseph?? fr kleines Orchester (UA, Kompositionsauftrag )
MOZART: Klavierkonzert Nr. 27 in B-Dur, KV595
HAYDN: Symphonie Nr. 92 in G-Dur "Oxford", Hob.I:92

Capella AugustinaLien vers le site