Zurück zum Katalog
Orthodoxe Kirche

Geistliche russische Musik

Slavyanka, Paul Andrews
0h58
Digital
HMU907098
  • Apple Music

  Künstler

  • Paul Andrews
   Leitung

  Komponisten

  • Nikolai Kedrov Sr
  • Anonymous
  • Mikhail Ippolitov-Ivanov
  • Traditional
  • A.K. Glazunov
  • Alexander Gretchaninov
  • Alexander Andreyevich Arkhangelsky
  • N. Kompanyeisky
  • P. Chesnokov
  • Alexander Dmitrievitch Kastalsky
  • Dmitry Stepanovich Bortniansky

  Programm


  NIKOLAI KEDROV SR [1871-1940]
  · Otche nash
  Our Father (3'11)
  ANONYMOUS
  · Blazhen muzh
  Blessed is the man (7'28)
  MIKHAIL IPPOLITOV-IVANOV [1859-1935]
  · Sye nynye blagoslovitye Gospoda
  Behold, Bless the Lord (4'16)
  TRADITIONAL
  · Spasi, Gospodi, lyudi Tvoya
  O Lord, Save Thy People (1'13)
  A.K. GLAZUNOV [1865-1936]
  · Plotiyu usnuv
  Having Fallen Asleep (1'47)
  TRADITIONAL
  · Na ryakakh vavilonskikh
  By the Rivers of Babylon (4'29)
  ALEXANDER GRETCHANINOV [1864-1956]
  · Voskliknitye Gospodyevi
  Make a Joyful Noise (2'44)
  ALEXANDER ANDREYEVICH ARKHANGELSKY [1846-1924]
  · Glasom moim
  With my Voice (3'14)
  N. KOMPANYEISKY [1848-1910]
  · Milost' mira
  For the Mercy of Peace (7'18)
  P. CHESNOKOV [1877-1944]
  · Spasyeniye sodyelal
  Salvation is Created (2'34)
  ALEXANDER DMITRIEVITCH KASTALSKY [1856-1926]
  · Svyetye tikhii
  O Gladsome Light (2'31)
  DMITRY STEPANOVICH BORTNIANSKY
  · Dostoino yest'
  It is Fitting (1'39)
  ALEXANDER DMITRIEVITCH KASTALSKY [1856-1926]
  · Pryeidye syen'
  The Shadow of the Law Passed Away (2'22)
  P. CHESNOKOV [1877-1944]
  · Nynye otpushchayeshi
  Lord, Now Lettest Thou Thy Servant Depart (3'10)
  ALEXANDER DMITRIEVITCH KASTALSKY [1856-1926]
  · Milost' mira
  For the Mercy of Peace (2'32)
  IGOR STRAVINSKY [1882-1971]
  · Otche nash
  Our Father (2'00)
  DMITRY STEPANOVICH BORTNIANSKY
  · Slava v vyshnikh
  Glory to God in the Highest (5'14)

  Neuigkeiten zu den Künstlern mit einem Klick

  Sie möchten regelmäßig über die Aktivitäten Ihrer Lieblingskünstler informiert werden und die Konzertdaten in Ihre Agenda eintragen? Melden Sie sich hier an!

  Seitenanfang